Home
Clubinfo
Historiek
Activiteiten
Foto/verslag
Competitie
Trainingsuren
Recreatie
Shop
Links
Adverteerders

 


 
Info Sport Nautique


Walvissloepenrace

Clubinfo

2 Belangrijke documenten voor leden en medewerkers:

Statuten van KRSNO                    Wet op het Vrijwilligerswerk

Ligging

KRNSO is gelegen aan het begin van het kanaal Oostende-Brugge (Prins Albertlaan 104 te Oostende). Op dit kanaal worden de trainingen en de regatta's georganiseerd. Klik hier voor een liggingsplan. 

Interesse in de Roeisport?

Wordt steunend lid en krijg 5 lessen !

Lid worden:

Voor 2017 gelden volgende lidgelden:

Sympathisanten Lidmaatschap vanaf € 10
Ontvangen gratis clubblad "Info Sport-Nautique" trimestrieel.
Krijgen uitnodiging voor en toegang tot alle evenementen, wedstrijden, recepties (per e-mail of post).
Zijn weIkom in de bar met hun gasten.

Steunende/werkende leden Lidmaatschap vanaf € 35
Ontvangen gratis clubblad "Info Sport-Nautique" trimestrieel.
Krijgen uitnodiging voor en toegang tot alle evenementen, wedstrijden, recepties (per e-mail of post).
Zijn weIkom in de bar met hun gasten.
Hebben stemrecht op de algemene vergadering indien 2 jaar lid en 18 jaar oud.
Hebben recht op roeiïnititiatie: 5 lessen in samenspraak met een trainer.

Roeiende jeugd <14j Lidmaatschap € 145
Voordelen zoals werkende en roeiende leden.
Geen stemrecht.

Roeiende jeugd <18j en studenten Lidmaatschap € 175
Roeiende leden > 18j en bestuursleden Lidmaatschap € 200
Familiekaart: voor gezinsleden wonende onder hetzelfde dak Lidmaatschap € 415

Trainers:
Lidmaatschap € 35
Voordelen zoals roeiende leden.
Gebruik van roeimateriaal en trainingszaal in samenspraak met trainers.
Roeiopleiding en deelname nationale en internationale wedstrijden inclusief.
Kunnen boten in de loods leggen in samenspraak met het bestuur.
Gratis deelname Corrida.

Ereleden Lidmaatschap vanaf € 320
Voordelen zoals roeiende leden.
Lid van het beschermcomité van alle activiteiten.

Groepen Lidmaatschap € 250
Lidmaatschap zonder stemrecht.
Krijgen uitnodiging voor en toegang tot alle evenementen, wedstrijden, recepties (per e-mail of post).
Gebruik van de zaal voor 1 organisatie.

Businessclub "De Roeispoane" Lidmaatschap € 250/bedrijf
Toegang tot de busines club voor zakkvoerders.
Gebruik van de zaal voor 1 organisatie.
Visualisaties in het clubhuis.
meer infoWerkend lid na 1/9 50% korting
Werkend lid na 1/10 60% korting
Werkend lid na 1/11 70% korting
Werkend lid na 1/12
80% korting

Minimum leeftijd om te beginnen met roeien is: 9 jaar worden tijdens het lopende jaar, tevens moet je 50 meter kunnen zwemmen.

Wij danken elk lid bij voorbaat voor hun bijdrage in het bevorderen van de lichamelijke geschiktheid van de jeugd, door het beoefenen van de roeisport in het bijzonder, en alle andere sporten in het algemeen (statutair doel van de KRNSO).

Bijdrage MET NAAMVERMELDING via overschrijving op volgende rekeningnummers:
IBAN: BE44 4758 3503 7145   BIC: KRED BE BB

KRNSO DOET MEE MET HET PROJECT SPORTKANS: de concrete doelstelling hierbij is de minderbegoede kinderen en jongeren op te nemen in de clubwerking door het betalen van de aansluitingskosten en de verzekeringsgelden voor de federatie, bond of Liga. Vraag inlichtingen.

 

Het Bestuur:

Voorzitter
DEWEERT Daniël
Babbaertstraat 14
8310 St. Kruis
tel & fax: 050 377808
0473 432504
d.deweert@pandora.be

Secretaris
VANSTEENKISTE John
Dr. E. Moreauxlaan 221
8400 Oostende
059 320114
vansteenkiste.john@telenet.be

Penningmeester
DEWEERT Daniël
Babbaertstraat 14
8310 St. Kruis
tel & fax: 050 377808
0473 432504
d.deweert@pandora.be

Trainer/Sponsoring
VANSTEENKISTE Guy
Dageraadstraat 9
8400 Oostende
059 807252
0486 686513
autorijschoolkta@telenet.be

Hoofdtrainer/Bestuurlid
NEUS Jeroen
Kabeljauwstraat 14
8460 Oudenburg
0476 354259
jeroen.neus1@telenet.be

Masters en Website
LINGIER Dirk
Pinksterbloemstraat 5
8470 Gistel
0475 439851
info@krnso.be


Regattasecretaris
SERLEZ Amy
amy_serlez@hotmail.com

Reddingsmateriaal
GOES Marnix
0475 547294
marnix.goes@proximus.be

Trainer/ Verantwoordelijke allochtonen
PUYSTJENS Eddy
Lepelemstraat 20
8421 Vlissegem
059 236269
0497 860667
eddypuystjens@hotmail.com

Contactpersoon roeiers
SERLEZ Maxim
maximserlez@hotmail.com

Administratie
BOLLENBERG Francine
Kapelstraat 109 0403
8450 Bredene
0472 922510
bollenberg56@hotmail.com

DUBOIS Arne
0487 774287
arnedubois60@hotmail.com
 

De Trainers:

Hoofdtrainer, jeugdsportcoördinator:

NE
US Jeroen
Kabeljauwstraat 14
8460 Oudenburg
0476 354259
jeroen.neus1@telenet.be

Trainers:

CLAES Frans
0475 317531
fransclaes@hotmail.com

GRYMONPREZ André
Eigen Haardstraat 52
8400 Oostende
059 505202
andre.grymonprez@pandora.be

HENDRICKX Alfred
Batterijstraat 22
8420 De Haan
059 234820
alfred.hendrickx@scarlet.be

LALOO Herman
Verenigingstraat 153
8400 Oostende
059 800581
herman.laloo@skynet.be

NEUS John
059 250010
john.neus@skynet.be

PUYSTJENS Eddy
Lepelemstraat 20
8421 Vlissegem
059 236269
0497 860667
eddypuystjens@hotmail.com

VANGENCK Patrick
Spuikomlaan 33
8450 Bredene
0478 845682
patrick.vangenck@telenet.be
 

VAN MAELE Hubert
Altenastraat 20
8310 St. Kruis - Brugge
hubert.vanmaele@telenet.be

VANSTEENKISTE Guy
Dageraadstraat 9
8400 Oostende
059 807252
0486 686513
autorijschoolkta@telenet.be

Medewerkers:

Barverantwoordelijke en Feestcommissaris
DE KNOCK Tine
Babbaertstraat 14
8310 St. Kruis
tel & fax: 050 377808
0496 284390
tinedeknock@hotmail.com

Materiaalbeheer/botenpark
SERLEZ Rigo
0473 512740
michelineserlez@hotmail.com


Vertrouwenspersoon:

DECORTE An
Fritz Vinckelaan 128
8450 Bredene
0494 060799
an.decorte75@gmail.com

 

Ere- Voorzitters
Ridder Jean-Jacques Decloedt 
Stan Vanhoutte
Julien Goekint
Luca Edgard
André Brissinck

Ere-Ondervoorzitter
Roger Vansteenkiste
Roland Mechele

Ere-Bestuursleden
André Grymonprez
Henri Lambregt
Herman Laloo